Tel. : (058) 255 19 13
Fax : (058) 255 12 12
E-mail: info@ljocht.nl


Meno:
Adresa:
PSČ, miesto:
Štát:
Telefónne číslo:
Faxové číslo:
E-mail:


Želám si cenovú ponuku za preklad textu
s približne slovami
z (pôvodný jazyk)
do (ciel'ový jazyk).


Vhodné zaškrtnite.

Želám si informácie o vašich sadzbách:
preklady do 24 hodín
súdne overené preklady
súdne overené preklady s legalizáciou
preklady / (vyplňte sami).


Dodanie textu žiadame nasledujúcim spôsobom:

cez e-mail / (vyplnte sami)/nevhodné.
poštou
faxom