Tel. : (058) 255 19 13
Fax : (058) 255 12 12
E-mail: info@ljocht.nl


Prekladateľská kancelária It Ljocht pracuje na základe dvojakej kontroly. Jazyk do ktorého sa prekladá je materinským jazykom prekladateľa a jazyk, z ktorého je text prekladaný je materinským jazykom druhého prekladateľa, ktorý robí korektúru. Takto je zaistená dvoja kontrola prekladov.

Pretože máme k dispozícii veľký počet prekladateľov môžeme dodávať preklady bez problémov a rýchlo takmer vo všetkých oboroch a do veľa jazykov.

Mimo iné prekladáme do nasledujúcich jazykov:
afrikánčina, albánčina, angličtina, arabčina, bulharčina, čeština, čínština, dánčina, esperanto, estónčina, fínčina, francúzština, frízština, gréčtina, gruzínčina, hindčina, holandčina, chorvátčina, írčina, islandčina, japončina, kórejčina, kúrdčina, litovčina, lotyština, macedónčina, maďarčina, nemčina, nórčina, poľština, portugalčina, rumunčina, rusínčina, ruština, slovenčina, slovinčina, srbčina, španielčina, švédčina, taliančina, turečtina, ukrajinčina, vietnamčina.

Zažiadajte si o ponuku cez e-mail. Na nasledujúcej stránke nájdete elektronický formulár. Vyplňte ho a pošlite ho na našu e-mailovú adresu kliknutím na "Odoslať". Obratom Vám dáme odpoveď.

Prekladateľská kancelária It Ljocht
W.R. Fisherstrjitte 13-15
9088 BH WIRDUM (Frízsko)
Holandsko
Tel.: +31-(0)58-2551913
Fax: +31-(0)58-2551212
E-mail: info@ljocht.nl