Tel. : (058) 255 19 13
Fax : (058) 255 12 12
E-mail: info@ljocht.nl


Jméno:
Adresa:
PSČ, místo:
Stát:
Telefonní číslo:
Faxové číslo:
E-mail:


Žádáme cenovou nabídku na překlad textu
s přibližně slovy
z (původní jazyk)
do (cílový jazyk).


Vhodné zaškrtněte.

Žádáme informace o vašich sazbách
překlady do 24 hodin
soudně ověřené překlady
soudně ověřené překlady s legalizací
překlady / (vyplňte sami).


Dodání textu žádáme následujícím způsobem:

pres e-mail / (vyplňte sami)/nevhodné
poštou
faxem